Những khám phá mới

Lắng nghe theo tiếng gọi bên trong, mình bắt đầu tìm đọc những cuốn sách mà mình cảm thấy hứng thú về con người, tâm linh, tôn giáo, lịch sử và nhân loại. Những cuốn sách tiếng việt không làm thỏa mãn mong mỏi và những câu hỏi bên trong về Chân Lý. Mình bắt đầu tìm đọc những cuốn sách tiếng Anh. Mình bắt đầu cảm thấy mình được tiếp cận đến những kho kiến thức phong phú của toàn bộ nhân loại. Mình tìm kiếm những câu trả lời trong những cuốn sách Tâm linh cổ xưa của các nền văn hóa khác nhau. Mình tìm kiếm câu trả lời trong những tác phẩm của các bật thầy vĩ đại từng xuất hiện trên Trái Đất. Mình đọc những cuốn sách của các nhà nghiên cứu độc lập về lịch sử của Trái Đất và nhiều nội dung khác nữa … Và mình bắt đầu tìm thấy một sự thật khác đằng sau những gì mình được học.

Có một vài điểm mà mình muốn chia sẻ về những nhận biết mới mà mình tìm thấy trên hành trình này. Nguồn tài liệu tiếng việt chúng ta có khá hạn chế so với nguồn tài liệu tiếng Anh. Các nhà nghiên cứu độc lập từ khắp nơi trên thế giới có những khám phá mà mình tin rằng nó có thể thay đổi hoàn toàn cách mà chúng ta nhìn về thế giới cũng như cách mà chúng ta sống.

Một trong những quan điểm ảnh hưởng đến bản thân mình một cách sâu sắc là góc nhìn về cuộc sống của những người bản địa Mỹ. Những người Mỹ bản địa đã tự mình xa cách với nền văn minh hiện đại khi người Tây Ban Nha đặt chân đến châu Mỹ. Và đó là cách mà họ bảo tồn nền văn hóa Tâm linh của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, các bậc hiền triết của họ biết rằng đã đến lúc cần cho con người hiện đại biết sự thật về thế giới về góc nhìn của họ. Những điều này dần được hé lộ cho thế giới hiện đại.

Đối với người Mỹ bản địa, họ quan niệm rằng Thiên đường là trên Trái Đất này. Và con người chúng ta là những người bảo vệ khu vườn Trái Đất xinh đẹp này. Chúng ta chưa bao giờ bị trách phạt và rời khỏi Thiên đường. Con người là một phần của Tạo Hóa, và cách chúng ta sống xa rời với Tự nhiên và quên mất bản chất thật sự của mình là cách mà chúng ta tự mình tách ra khỏi con đường của Tạo Hóa. Những điều này là nguyên nhân gây nên những vấn đề cho con người hiện đại chúng ta. Và con đường Tâm Linh thật sự đó là cách chúng ta sống hòa hợp với Tự Nhiên, tìm lại sự thật bên trong bản thân mình ngay trong cuộc sống hiện tại này.

Quan điểm này đặt cuộc sống hiện tại trở thành một yếu tố quan trọng cao nhất cần được quan tâm. Và nó không giống với những quan điểm Tôn Giáo thông thường mà chúng ta có về Tâm Linh. Có lẽ, điểm cốt lõi của các Tôn Giáo cũng đề cập đến vấn đề này, nhưng phần lớn chúng ta hiểu sai trong cuộc sống.

Với quan điểm này, nó chỉ ra một yếu tố cốt lõi, hành trình Tâm Linh không phải là hành trình chúng ta tìm kiếm sự công nhận bên ngoài và tìm kiếm sự giải thoát. Hành trình Tâm Linh là hành trình để chúng ta nhận biết về bản thân mình và tích hợp những điều này vào trong cuộc sống để trở nên trọn vẹn hơn.

Một góc nhìn khác cũng làm mình ngạc nhiên không kém là về lịch sử và con người chúng ta.

Last updated