Ghi chép của Sri Yukteswar

Thầy Sri Yukteswar, thầy của Yogananda - tác giả sách Tự Truyện của một Yogi, cũng có ghi chép về kỹ nguyên mà chúng ta đang bước vào.

Trong tác phẩm Holy Science, tạm dịch là Khoa học về Sự Sáng Tạo, ông có đề cập hệ mặt trời cùng với các hành tinh của nó cũng quay xung quanh ngôi sao nào đó với chu kỳ khoảng 24.000 năm. Các bạn có thể thấy sự tương ứng với chu kỳ 26.000 năm được đề cập của người Maya.

Ngôi sao mà Mặt trời xoay xung quanh được gọi là Vishnunabhi, nó được xem là cái nôi của sức mạnh sáng tạo.

Khi biên tập những nội dung này (năm 1894), ông cho rằng thời đại mà chúng ta đang sống là Dwapara Yuga năm thứ 194, đây là kỹ nguyên mang lại sự phát triển nhanh chóng trong kiến thức và nhận thức của con người.

Trong quỹ đạo di chuyển của hệ mặt trời, sẽ có 12.000 năm hệ mặt trời di chuyển xa với trung tâm Vishnunabhi nhất. Khi đó ý thức con người sẽ rơi vào trạng thái quên mất bản chất thật sự của mình và không thể nắm bắt bất cứ thứ gì về tinh thần ngoại trừ thế giới vật chất. Và 12.000 năm tiếp theo, khi hệ Mặt Trời đi về nơi gần trung tâm này nhất; khía cạnh nhận thức, ý thức và tinh thần của con người lại phát triển. Chúng ta sẽ lại nhớ lại bản chất về tâm linh của chúng ta.

Theo ông, thời đại Kali Yuga mà chúng ta đã trải qua từ năm 499 sau Công Nguyên đến năm 1599 sau Công Nguyên là thời kỳ đen tối nhất trong lịch của của con người. Chúng ta đã trải qua thời kỳ của chiến tranh và không có sự phát triển nhận thức vượt bật nào.

Sau năm 1600, chúng ta bước vào kỹ nguyên của sự tiến bộ khoa học, những kiến thức mới được áp dụng nâng cao nhận thức và khả năng của con người lên một tầm cao mới.

Nhìn vào những vòng lặp thời gian này, chúng ta có thể thấy ảnh hưởng to lớn của các chu kỳ Tự nhiên ảnh hưởng đến con người chúng ta như thế nào.

Con người chúng ta là kết tinh của dòng năng lượng thần thánh của Tự Nhiên. Sự sống, ý thức và sự phát triển của con người chúng ta không tách rời với những ảnh hưởng của dòng năng lượng trong Tự Nhiên. Bạn hãy thử quan sát một cây được trồng ngoài tự nhiên và trồng trong nhà kính sử dụng ánh sáng nhân tạo sẽ khác nhau như thế nào. Con người chúng ta cũng vậy, khi được sống trong sự hòa hợp với Tự nhiên, với ánh sáng và dòng chảy của Tự nhiên, những phẩm chất tinh thần sẽ được phát triển và chúng ta cảm thấy một cuộc sống hài hòa và phúc lạc.

Những dòng chảy ánh sáng của Mặt Trời và các hành tinh xa xôi bằng cách nào đó luôn ảnh hưởng đến con người chúng ta một cách nào đó mà chúng ta không biết được. Những kiến thức này đã từng là nền tảng để hướng dẫn cuộc sống của chúng ta nhưng dường như chúng ta đã quên mất.

Last updated